fbpx

Софіївська Борщагівка
вул. Абрикосова, 3Б

Софіївська Борщагівка
вул. Братська, 24

Софіївська Борщагівка
вул. Лесі Українки, 12

Правила мережі фітнес клубів «Софія Sport»

Правила мережі фітнес клубів «Софія Sport»

Введення
Вітаємо!
Ви стали Клієнтом фітнес клубу «Софія Sport» (далі – «Клуб») – Ви зробили вірний крок до здорового способу життя!
Бути Клієнтом нашого Клубу – означає досягати своїх цілей, ставати більш красивими і здоровими, роблячи своє життя яскравішим і цікавішим у колі однодумців.
Мета Правил Клубу- встановлення чітких, довірчих відносин між Клубом і Клієнтами Клубу.
Правила Клубу є додатком до Договору про надання фізкультурно-оздоровчих і спортивних послуг (далі – «Договір»), що укладаються з фізичними та юридичними особами, а також групами осіб (далі – «Клієнти Клубу»). Особи, які відвідують Клуб в якості Гостей Клієнтів Клубу зобов’язані дотримуватися цих Правил в період перебування у Клубі. Відповідальність за дотриманням Правил Клубу Гостями несе Клієнт Клубу, який запросив Гостя.
Клуб має право без погодження з Клієнтом включати нові типи, види і категорії карт, розширювати, змінювати і удосконалювати комплекс послуг, які надаються за клубними картками, уточнювати і змінювати назву карт, встановлювати інші види відвідування Клубу. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни в даних Правилах впроваджуються в односторонньому порядку шляхом відповідного рішення Клубу. Зміни в Правилах не вважаються змінами умов Договору, і не вважаються такими, що здійснюються на свій розсуд.
Всі положення описанні в даних правилах запроваджуються в Клубах за адресами: вул. Л. Українки 12, вул. Братская 24, а також в Клубі за адресою: вул. Абрикосова 3 Б, з врахуванням придбаної карти Клієнтом.

Основні поняття даних Правил
1.1. «Клубна Карта» – види (умови) членства в Клубі, що відрізняються за вартістю, переліку наданих Клубом Комплексу послуг, що входять у вартість даного виду членства та порядку їх надання Клубом. Визначаються згідно з положенням про види Клубних Карт і прейскурантом цін Клубу на Клубні Карти, чинним на момент укладення Договору.
1.2. «Період дії Клубної Карти» – термін дії Клубної Карти (термін відвідування Клубу Членом Клубу) – починає дію від дати активації Клубної Карти і протягом періоду часу встановленого Договором.
1.3. «Замороження Клубної Карти» – можливість за період дії Договору, призупинити термін дії Клубної Карти на певний період часу, згідно з умовами Клубної Картки.
1.4. «Комплекс послуг» – послуги, включені у вартість Клубної Картки.
1.5. «Додаткові послуги» – послуги, не включені у вартість Клубної Карти та надаються на території Клубу за окрему плату відповідно до чинного прейскуранта цін на додаткові послуги Клубу.
1.6. «Кліп-карта» – певна кількість додаткових послуг, що купується Клієнтом Клубу одноразово. Вартість кліп-карт(и) знаходиться в прямій залежності від кількості додаткових послуг, що входять в неї і визначається прейскурантом цін на додаткові послуги Клубу.
1.7. «Режим роботи Клубу» – дні та години, в які Клуб відкритий для відвідування Клієнтами Клубу.
1.8. «Групові заняття» – заняття, що проводяться інструкторами Клубу для Членів Клубу, тривалістю від 30 до 90 хвилин в залежності від формату заняття. Регламентується розкладом Клубу.
1.9. «Персональне тренування» (ПТ) – заняття з персональним тренером за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно прейскуранта цін Клубу.
1.10. «Спліт-тренування» – заняття з персональним тренером двох Клієнтів Клубу за індивідуальною програмою протягом 60 хв. Проводиться після повної оплати, згідно прейскуранта цін Клубу.
1.11. «Авторська Студія» – заняття, призначене для поглибленого вивчення обраної програми. Відрізняється від групового уроку форматом проведення заняття, який включає етапи детального роз’яснення, а також відпрацювання окремих технік/елементів. Тривалість від 30 до 90 хвилин. Проводиться за додаткову плату.
1.12. Пробне персональне тренування (ППТ) – це 55 хв тренування в тренажерному залі в супроводі персонального тренера, який дає рекомендації по роботі з тренажерами, демонструє техніку виконання вправ, індивідуально підбирає вправи, з урахуванням фізичного стану, будови тіла та стану здоров`я, та слідкує за якісним виконнням у клієнта. Є обов’язковою послугою під час першого відвідування Клубу!
1.13. «Фітнес тестування» – визначення стану здоров’я клієнта і надання рекомендацій щодо покращення стану організму в цілому. Є обов’язковою послугою під час першого відвідування Клубу!
1.14. «Технічні перерви» – перерви в роботі Клубу в цілому, спа зони і приміщень для проведення прибирання, санітарної обробки і технічного обслуговування за нормами експлуатації.
1.15. «Гість Клубу» – фізична особа, яка не є Клієнтом Клубу, а відвідує Клуб на умовах наданої послуги Клієнтом Клубу.
1.16. «Спеціаліст» – фахівець, який надає послугу та перебуває в трудових відносинах з Клубом.
1.17. «Форс-Мажор» послуга включена в карти яка дає можливість зберегти послугу при несвоєчасній відміні у випадку форс-мажорних обставин.
1.18. Всі поняття, зазначені в пункті 1 цих Правил клубу, трактуються нижче по тексту Правил відвідування Клубу в тому значенні, в якому вони визначені в пункті 1.
1.19. Поділ на глави і нумерація пунктів зроблена для зручності.

2. Положення про види Клубних карт, періоду їх дії та можливості їх заморозки.
(Перелік послуг, передбачений Клубною Картою)

2.1. Види клубних карт та їх період дії.
2.1.1. Клубна Карта «Platinum»на 1 рік
2.1.2. Клубна Карта «Gold» на 1 рік, 6 міс, 3 міс,1 міс.
2.1.3. Клубна Карта «Silver» на 1 рік, 6 міс, 3 міс,1 міс.
2.1.6 Клубна Карта «Bronze» на 1 рік.

2.2. Типи клубних карт
2.2.1. Ранок – відвідування клубу пн.-пт. з 07:00 до 17:00;
 вихідні, релігійні та святкові дні – з 09:00 до 17:00.
2.2.2. Повний день – відвідування клубу пн.-пт. з 07:00 до 22:50;
вихідні, релігійні та святкові дні – з 09:00 до 21:50.

2.3. Категорії клубних карт
2.3.1. Категорія Unlim – клубна карта, яка діє в клубах за адресами: вул.Л. Українки 12, вул. Братская 24, а також в Клубі за адресою вул. Абрикосова 3 Б.
2.3.2. Категорія Мережа- клубна карта, яка діє в клубах за адресами: вул.Л. Українки 12, вул. Братская 24.
2.3.3. Категорія Лесі Українки- локальна клубна карта, яка діє в клубі за адресою вул.Л. Українки 12.
2.3.3. Категорія Братська- локальна клубна карта, яка діє в клубі за адресою вул.Братська 24..
2.3.3. Категорія Абрикосова- локальна клубна карта, яка діє в клубі за адресою вул.Абрикосова 3 Б.

2.3. Умови та можливості заморозки клубних карт.
2.3.1. Клубна Карта «Platinum», з можливістю заморозки 90 днів.
2.3.3. Клубна Карта «Gold», з можливістю заморозки 60 днів (для карти періодом 6 міс-30 днів, карти 1 і 3 міс-відсутня заморозка).
2.3.4. Клубна Карта «Silver», з можливістю заморозки 30 днів (для карти періодом 6 міс-30 днів, карти 1 і 3 міс-відсутня заморозка).
2.3.5. Клубна Карта «Bronze», з можливістю заморозки 30 днів.

2.4. Акційні карти
2.4.1. Акційні карти і програми запроваджуються клубом при необхідності та можуть діяти на встановлений Клубом термін.

2.5. Мережеві карти та локальні карти.
2.1.1. Мережеві карти для відвідування трьох клубів за адресами: вул. Лесі Українки 12, вул. Братська 24, вул. Абрикосова 3 Б:
– Клубна Карта «Platinum» на 1 рік.
– Клубна Карта «Gold Unlim» на 1 рік, 6 міс.,1 міс
– Клубна Карта «Silver Unlim» на 1 рік, 6 міс.
– Клубна Карта «Bronze Unlim» на 1 рік, 6 міс.

2.1.2. Мережеві карти для відвідування двух клубів за адресами: вул. Лесі Українки 12 та вул. Братська 24:
– Клубна Карта «Gold Мережа» на 1 рік, 6 міс.,1 міс
– Клубна Карта «Silver Мережа» на 1 рік, 6 міс.
– Клубна Карта «Bronze Мережа» на 1 рік, 6 міс.

2.1.3 Карти для відвідування клубу на вул.Л.Українки 12:
-Клубна Карта «Gold Л.Українки» на 1 рік.
-Клубна Карта «Silver Л.Українки» на 1 рік.
-Клубна Карта «Bronze Л.Українки» на 1 рік.
-Акційні карти,які є в наявності.

2.1.4 Карти для відвідування клубу на вул. Братська 24:
-Клубна Карта «Silver Братська» на 1 рік.
-Клубна Карта «Bronze Братська» на 1 рік.
-Акційні карти,які є в наявності.

2.1.5 Карти для відвідування клубу на вул. Абрикосова 3Б :
-Клубна Карта «Gold Абрикосова» на 1 рік.
-Клубна Карта «Silver Абрикосова» на 1 рік.
-Клубна Карта «Bronze Абрикосова» на 1 рік.
-Акційні карти,які є в наявності.

3. Комплекс послуг. Додаткові послуги. Кліп-карта(и).
3.1. Комплекс послуг:
3.1.1.Комплекс послуг, що входить до Клубної Карти
«Platinum» (пн.-пт. з 06:50 до 22:50; сб., нд., релігійні та святкові дні з 08:50 до 21:50),
Безлімітне відвідування Клубу в зазначений час.
Відвідування басейну та джакузі.
Відвідування хамам та фінської сауни.
Відвідування сауни емоцій та старослов’янської сауни.
Відвідування інфрачервоної сауни з вставками гімалайської солі.
Тренажерний зал (кардіозона, зона вантажо блокових та важільних тренажерів, зона вільної ваги).
Зал групових програм ( необмежена кількість відвідувань базових та спеціальних фітнес групових занять за розкладом ).
Групові заняття в басейні (необмежена кількість відвідувань за розкладом).
Зал функціонального тренінгу.
Зал самооборони.
1 Пробне персональне тренування в тренажерному залі.
1 Пробне персональне фітнес тренування
1 Пробне тренування в аква зоні
2 Міні-массажа
1 Фітнес тестування.
3 Персональних тренування.
3 Масажі спини (30 хв).
10 гостьових візитів.
Довідка на відвідування басейну на весь період дії карти (5 разів).
1 Консультація дієтолога.
Безлімітна оренда зони відпочинку на терасі.
Оренда халата, великого і маленького рушника під час кожного візиту в Клуб.
Безкоштовне користування сейфовим боксом на період перебування в Клубі в день відвідання.
Заморозка річної карти 90 днів .
Знижка 10% на клубні карти для родичів та друзів. (Можна використати для 5-ти клієнтів, які раніше не були членами Клубу. Знижка одноразова і не сумується з іншими знижками)
Знижка 10% на Персональні тренування.
Знижка 10% на СПА послуги та масаж.
Знижка 10% на всі Wellness процедури та оренду полів.

3.1.2.Комплекс послуг, що входить до Клубної Карти
«Gold+»: (пн.-пт. з 06:50 до 22:50;сб,нд, релігійні та святкові дні з 08:50 до 21:50),
«Gold»: (пн.-пт. з 06:50 до 17:00; сб, нд, релігійні та святкові дні з 08:50 до 17:00)
Безлімітне відвідування Клубу в зазначений час.
Відвідування басейну та джакузі.
Відвідування хамам та фінської сауни.
Відвідування сауни емоцій та старослов’янської сауни.
Тренажерний зал (кардіозона, зона вантажо блокових та важільних тренажерів, зона вільної ваги).
Зал функціонального тренінгу.
Зал самооборони.
Зал групових програм .
Групові фітнес заняття та групові заняття в бассейні ( для карти Gold+ unlim 350 занять на рік ( на 6 місяців 130 занять, 1 місяць-20 занять)) , для Gold unlim 300 занять за розкладом на рік ( на 6 місяців 100 занять), Gold+ Л Українки/Абрикосова 250 занять на рік, Gold Л Українки/Абрикосова 200 занять на рік).
1 Пробне персональне тренування в тренажерному залі.
1 Пробне персональне фітнес тренування
1 Пробне тренування в аква зоні
1 Фітнес тестування
Допуск в басейн, разово на весь період дії карти.
2 Міні-массажа.
5 гостьових візитів (в карті 6 міс. і 1 міс. – 3 гостьових візита).
Заморозка річної карти 60 днів (для карти періодом 6 міс.-30 днів, в картах 3 і 1 міс. – відсутня заморозка).
Знижка 10% на клубні карти для родичів та друзів. (Можна використати для 2-х клієнтів, які раніше не були членами Клубу. Знижка одноразова і не сумується з іншими знижками)
Безкоштовне користування сейфовим боксом на період перебування в Клубі в день відвідання.

3.1.3. Комплекс послуг, що входить в Клубної Карти
«Silver+»: (пн.-пт. з 06:50 до 22:50; сб., нд., релігійні та святкові дні з 08:50 до 21:50),
«Silver»: ( пн.-пт. з 06:50 до 17:00; сб, нд, релігійні та святкові дні з 08:50 до 17:00).
Безлімітне відвідування Клубу в зазначений час.
Тренажерний зал (кардіозона, зона вантажо блокових та важільних тренажерів, зона вільної ваги).
Зал групових програм
Групові фітнес заняття ( для карти Silver+ unlim 300 занять на рік (в карті на 6 місяців- 100 занять, 1 місяць-15 занять) , для Silver unlim 250 занять за розкладом на рік ( на 6 місяців -70 занять), Silver + Л Українки/Абрикосова/Братська 200 занять на рік, Silver Л Українки/Абрикосова/Братська 150 занять на рік (на 1 місяць 15 занять ).
Зал функціонального тренінгу.
Зал самооборони
1 Пробне персональне тренування в тренажерному залі
1 Пробне персональне фітнес тренування
1 Фітнес тестування
2 Міні-массажа.
3 гостьових візита.
Заморозка річної карти 30 днів (для карти періодом 6 міс.-30 днів, в картах 3 і 1 міс. – відсутня заморозка).
Знижка 5% на клубні карти для родичів та друзів. (Можна використати для 2-х клієнтів, які раніше не були членами Клубу. Знижка одноразова і не сумується з іншими знижками)

3.1.4. Комплекс послуг, що входить до Клубної Карти
«Bronze+»: (пн.-пт. з 06:50 до 22:50; сб., нд., релігійні та святкові дні з 08:50 до 21:50),
«Bronze»: (пн.-пт. з 06:50 до 17:00; сб, нд, релігійні та святкові дні з 08:50 до 17:00).
Безлімітне відвідування клубу в зазначений час.
Тренажерний зал (кардіозона, зона вантажо блокових та важільних тренажерів, зона вільної ваги).
Зона рекреаційного фітнесу та реабілітації (тільки для карт передбачиних для занять в клубі за адресою: вул. Л. Українки 12)
Зона відпочинку.
1 Пробне персональне тренування в тренажерному залі.
1 Фітнес тестування.
2 Міні-массажа.
3 гостьових візита.
Безкоштовне користування сейфовим боксом на період перебування в клубі в день відвідання.
Заморозка річної карти 30 днів (для карти періодом 6 міс.-30 днів, в картах 3 і 1 міс. – відсутня заморозка).

4. Режим роботи Клубу.
4.1. Клуб відкритий для відвідування з 06:50 до 22:50 (понеділок – п’ятниця), з 08:50 до 21:50 (субота, неділя, святкові дні ) протягом усього року з урахуванням технічних перерв, крім державних та релігійних свят.
4.2. Режим роботи залу групових програм визначається розкладом на стенді і/або рецепції Клубу.
4.3. Режим роботи чергового інструктора тренажерного залу з 06:50 до 22:30 (понеділок – п’ятниця) з 08:50 до 21:30 (субота, неділя, святкові дні).
4.4. Гостьові візити в кількості від 3 (трьох) до 10 (десяти) здійснюються по всім річним картам. Це можуть бути різні люди старше 16 років, які не є і не були раніше Клієнтами Фітнес Клубу «Софія Sport» і люди, які не були гостями в Фітнес Клубі «Софія Sport». Гостьова карта оформлюється у менеджерів Клубу за наявності у гостя оригіналу документа, що засвідчує його особу, а також змінного взуття і форми. Гість може перебувати на території Клубу тільки разом з Клієнтом.
4.5. Кількість технічних перерв у роботі Клубу та/або окремих його залів, приміщень, а також їх тривалість визначається відповідно до санітарних правил і норм України, а також нормами технічної експлуатації.
4.6. Клієнти Клубу та їхні гості повинні залишати Клуб не пізніше встановленого часу відвідування Клубу, згідно з умовами Договору. У разі реєстрації виходу з Клубу на стійці рецепції пізніше, ніж на 15 хвилин від встановленого часу відвідування, даний Клієнт Клубу зобов’язаний сплатити додаткову вартість (штраф), згідно діючого прейскуранту.
4.7. Адміністратори Клубу мають право в 22:30 (понеділок- п’ятниця) та о 21:30 (субота, неділя, святкові дні) зупинити роботу музичної техніки і LCD – панелей.
4.8. Клієнти Клубу в 22:45 (понеділок- п’ятниця) та о 21:45 (субота, неділя, святкові дні ) повинні покинути приміщення Клубу, призначені для занять, для завершення роботи Клубу.
4.9. Виконавець залишає за собою право змінювати режим роботи Клуба, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на рецепції Клубу або будь-яким іншим засобом інформування.

5. Умови оплати. Реєстрація Клієнта Клубу. Умови призупинення Клубних карт.
5.1. Умови оплати Клубних Карт, Кліп-Карт, додаткових послуг.
5.1.2. Оплата за Клубні Картки може бути проведена тільки на рецепції Клубу в готівковій або безготівковій формі, у гривнях.
5.1.3. Оплата за послуги може бути проведена тільки на рецепції Клубу в готівковій формі, у гривнях.
5.2. Реєстрація Клієнта Клубу та активація Клубної Картки.
5.2.1. Укладення договору проводиться тільки на підставі документа, що посвідчує особу, так як Членство в Клубі є персональним.
5.2.2. Після укладення Договору Клієнти Клубу зобов’язані пройти відповідну процедуру реєстрації в Клубі: оформлення Клубної Карти, фотографування.
5.2.3. Клубна Карта є перепусткою на територію Клубу. Відвідування Клубу можливо тільки при пред’явленні Клубної Карти! Вона пред’являється адміністратору рецепції. Клубна Карта не підлягає передачі третім особам. При втраті або поломці, Клубна Карта повинна бути відновлена Клієнтом за додаткову плату, відповідно до чинного прейскуранта цін Клубу.
5.2.4. Активація Клубної Карти здійснюється з першого відвідування Клубу або автоматично на 61 день з дати оформлення договору для карт терміном на 1 рік і 6 місяців (для карт періодом від 1-3 місяців – на 15 день з дати оформлення договору)
Активація Клубної Карти придбаної на умовах предпродажу здійснюється в день офіційного відкриття клубу.
5.2.5. За умови продовження Клубної Карти, активація відбувається з першого відвідування Клубу або автоматично на 61 день з дати закінчення попередньої Карти.
5.2.6. Клієнт Клубу зобов’язаний зареєструвати своїх гостей на свій номер Клубної Карти, проінформувати зазначених осіб про те, що на них поширюються права та обов’язки, діючих Правил клубу. Гість проходить процедуру оформлення гостьової карти, пред’являючи для цього документ, що засвідчує особу (паспорт, водійське посвідчення). За відсутності зазначених документів Гість в Клуб не допускається!
5.2.7. У разі, якщо встановлено факт, що Клієнт Клубу провів гостей без реєстрації Гостьового Візиту, Клуб має право розірвати договір в односторонньому порядку без відшкодування сплаченої суми за клубну картку.
5.3. Умови призупинення (заморозки) Клубної Картки.
5.3.1. Умови призупинення Членства можливо на добровільній основі, тільки в тому випадку, якщо заморозка передбачена видом Клубної Карти.
5.3.2. Замороження Клубної Карти оформляється на підставі письмової заяви або телефонного дзвінка Клієнта в Клуб.
5.3.3. Замороження оформляється день в день.
5.3.4. Мінімальний термін заморозки – 1 день. Загальне число днів і періодів заморозки визначається видом Клубної Карти і терміном її дії. Клубна Карта з періодом заморозки 90 днів може призупинятися необмежену кількість раз, Клубна Карта з періодом заморозки 60 днів може призупинятися не більше 6 разів, Клубна Карта з періодом заморозки 30 днів може призупинятися не більше 3 разів.

6. Права та обов’язки Клієнта Клубу.
6.1. Клієнт Клубу має право:
6.1.1. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про роботу Клубу та послуги, які йому надаються.
6.1.2. Вимагати надання якісних послуг.
6.1.3. Направляти до Клубу свої пропозиції та рекомендації по кожному виду послуг.
6.1.4. Користуватися можливістю призупинення (заморозки) Клубної Карти в тому випадку, якщо така можливість передбачена видом Клубної Карти.
6.1.5. У виняткових випадках змінити вид Клубної Карти шляхом доплати до карти «Gold+», «Gold» або карти «Silver+», згідно прейскуранту, один раз протягом терміну Договору і не пізніше чим за 2 місяці до закінчення її дії.
6.1.6. Клієнт Клубу має право одноразово протягом строку дії Договору переоформити Клубну Карту на іншу людину старше 16 років, яка не є і не була раніше Клієнтом Фітнес Клубу «Софія Sport», на підставі письмової заяви з оплатою, згідно затвердженого прейскуранта цін Клубу. А також безкоштовного переоформлення в індивідуальному порядку за станом здоров’я на підставі письмової заяви, яка розглядається керівництвом Клубу. Для процедури переоформлення потрібна обов’язкова присутність Клієнта Клубу і людини, на якого здійснюється переоформлення Договору, а також їх оригінали паспортів. Процедура переоформлення здійснюється менеджером Клубу у встановлений час роботи відділу продажів Клубу. ПОСЛУГА ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА КАРТИ, ПРИДБАНІ НА УМОВАХ ПРЕДПРОДАЖУ!

6.2. Клієнт Клубу зобов’язаний:
6.2.1. Перед початком відвідування Клубу, Клієнт Клубу зобов’язаний пройти відповідну процедуру реєстрації, заповнення анкетних даних та фотографування. При відвідуванні Клубу пред’являти на рецепції і службі внутрішнього контролю індивідуальну Карту Клубу.
6.2.2. Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися і підтримувати громадський порядок і загальноприйняті норми поведінки, поводитися шанобливо по відношенню до інших відвідувачів, обслуговуючого персоналу, не допускати дій, що створюють небезпеку для оточуючих. Заборонено турбувати інших відвідувачів Клубу, порушувати чистоту і порядок, використовувати у своїй мові нецензурні слова, лайку.
6.2.3. Якщо дії Клієнта Клубу створюють загрозу для його власного життя (здоров’я) або для життя (здоров’я) оточуючих, а також, якщо вище вказані дії суперечать загальноприйнятим нормам моралі та етики, працівники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відсторонення від тренувань (перебування у Клубі), позбавлення Клубної карти, виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
6.2.4. Вживати та/або поширювати в Клубі алкогольні напої, медикаменти, наркотичні засоби, а також курити на території Клубу суворо ЗАБОРОНЕНО. Клуб залишає за собою право винесення рішення на розсуд адміністрації Клубу.
6.2.5. Відвідувати Клуб за наявності залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром) ЗАБОРОНЕНО. При підозрі на наявність у Клієнта ознак алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, а також залишкових явищ алкогольного сп’яніння (похмільний синдром), працівники Клубу мають право застосувати заходи до зазначених осіб у вигляді відмови в доступі до Клубу, відсторонення від тренувань і виведення за межі Клубу або виклику співробітників правоохоронних органів.
6.2.6. Перебувати на території Клубу зі зброєю ЗАБОРОНЕНО. Забороняється приносити в Клуб легкозаймисті, вибухові речовини та боєприпаси.
6.2.7. У приміщеннях Клубу необхідно використовувати змінне взуття, для проходу до роздягальні; у вуличному взутті використовувати надані Клубом бахіли.
6.2.8. При відвідуванні занять у залах групових програм, залі самооборони і занять в тренажерному залі, необхідно переодягатися у спортивний одяг і закрите спортивне взуття (без залишків піску і бруду на протекторі підошви).
6.2.9. Під час занять верхня частина тіла обов’язково повинна бути закрита.
6.2.10. При укладанні Договору про надання спортивно-оздоровчих послуг, Клієнт Клубу підтверджує, що ні він, ні його неповнолітні (малолітні) діти, які відвідують Клуб разом з ним, не мають медичних протипоказань для занять фізкультурою, спортом і повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей.
6.2.11. Клієнт Клубу зобов’язаний самостійно і відповідально контролювати своє власне здоров’я. За наявності гострих інфекційних та/або шкірних захворювань, а також при загостренні хронічних захворювань, слід утриматися від відвідування Клубу.
6.2.12. За наявності ознак гострого або хронічного, інфекційного та/або шкірного захворювань у Клієнта Клубу, відвідування Клубу не дозволяється. При недотриманні даного правила, Клуб залишає за собою право тимчасово усунути Клієнта Клубу від відвідування Клубу до повного одужання і вимагати довідку від лікаря-спеціаліста.
6.2.13. Для зберігання особистих речей необхідно використовувати спеціально обладнані шафи в роздягальнях, а для зберігання цінних речей- спеціально обладнані сейфи, розташовані в зоні рецепції, на час перебування у Клубі. Усім відвідувачам рекомендується уважно ставитись до особистих речей, не залишати їх без нагляду, не довіряти їх іншим особам. За загублені та/або залишені без нагляду речі Клуб відповідальності не несе. Після закінчення тренування шафа в роздягальні Клієнтом звільняється.
6.2.14. Всі знайдені на території Клубу речі зберігаються протягом 14 (чотирнадцять) днів. Інформацію про забуті речі можна отримати у адміністратора рецепції.
6.2.15. Йдучи з Клубу, Клієнт повинен здати адміністратору рецепції ключ від шафи в роздягальні, а також будь-які інші предмети, орендовані ним на час даного відвідування Клубу. У разі втрати (поломки) Клубної Карти, ключа або замка від шафи, майна Клубу, Член Клубу зобов’язаний відшкодувати вартість втраченого (зламаного) відповідно до чинного прейскуранта цін Клубу.
6.2.16. В цілях безпеки Клієнтів Клубу, в Клубі здійснюється відеоспостереження. Клієнт Клубу не заперечує проти здійснення відеоспостереження в Клубі.
6.2.17. Кіно-, відео- та фотозйомка у Клубі без спеціальної домовленості з адміністрацією Клубу ЗАБОРОНЕНА.
6.2.18. Не дозволяється самостійно вмикати і вимикати звукову, теле-, відеотехніку, комп’ютерну техніку Клубу, використовувати розетки для підключення електронних пристроїв, регулювати будь-яке інженерно-технічне обладнання.
6.2.19. ЗАБОРОНЕНО використання власних музичних дисків Клієнта Клубу на музичному обладнанні Клубу.
6.2.20. ЗАБОРОНЕНО входити на територію службових та інших технічних приміщень без спеціального на те дозволу.
6.2.21. Клієнти Клубу зобов’язані дотримуватися правил особистої гігієни, використовувати рушники на заняттях, не використовувати різкі запахи, парфуми.
6.2.22. Переодягатися допускається тільки в приміщеннях роздягалень.
6.2.23. У роздягальнях і саунах забороняється сушити і розвішувати білизну та рушники.
6.2.24. Щоб уникнути незручності Клієнтам Клубу, які відвідують душові, а також попередити засмічення каналізаційних мереж, користуватися предметами для гоління в душових суворо ЗАБОРОНЕНО.
6.2.25. Заборонено користуватися маслами, медом, скрабуючими речовинами в душових і саунах Клубу.
6.2.26. Забороняється перебування дітей протилежної статі старше 4 (чотирьох) років у жіночій, чоловічій роздягальнях і саунах.
6.2.27. Забороняється приносити і вживати свої продукти харчування на території Клубу. Клієнт клубу може скористатися фітнес-баром.
6.2.28. ЗАБОРОНЕНО вживати їжу в місцях, призначених для тренувань, в зоні відпочинку і в роздягальнях.
6.2.29. Клієнти Клубу можуть користуватися послугами тільки інструкторів Клубу «Софія Sport». Проведення персональних тренувань Клієнтами або гостями Клубу ЗАБОРОНЕНО. При порушенні, адміністрація Клубу залишає за собою право відсторонення від тренування і виключення порушника з числа Клієнтів Клубу.
6.2.30. Всі додаткові послуги, що надаються після 21:00, повинні бути сплачені наперед.
6.2.31. ЗАБОРОНЕНО виносити майно Клубу за його межі.
6.2.32. Дії інтимного характеру в приміщеннях Клубу ЗАБОРОНЕНІ.
6.2.33. ЗАБОРОНЕНО самовільно розміщувати на території Клубу оголошення, рекламні матеріали, проводити опитування.
6.2.34.Загальною обов’язковою умовою відвідування аквазони є наявність дозволу встановленого зразка, який підтверджує відсутність протипоказань і захворювань у Клієнта. Такий дозвіл може бути видано відповідною медичною установою або отриманим в Клубі, що є додатковою послугою, оплата за яку проводиться згідно прейскуранта Клубу. Термін дії такого дозволу не може перевищувати 3 календарних місяців і, у разі закінчення такого строку, дозвіл підлягає оновленню. Вище зазначений дозвіл надається Клієнту, Wellness спеціалістом Клубу в момент першого відвідування басейну або аква-зони.

7. Права та обов’язки Клубу.
7.1. Клуб має право:
7.1.1. При проведенні клубних заходів обмежити зону, призначену для тренувань, про що Клієнти Клубу сповіщаються не менше ніж за 24 (двадцять чотири) години до проведення зазначених заходів, шляхом розміщення інформації на рецепції Клубу.
7.1.2. При проведенні профілактичних і ремонтних робіт обмежити або припинити доступ відвідувачів в задіяні зони.
7.1.3. Змінювати режим роботи Клубу в цілому або окремих його залів і приміщень у зв’язку з проведенням у Клубі спортивних заходів, за умови розміщення інформації на рецепції Клубу не менше ніж за 7 (сім) днів до дати початку заходу.
7.1.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, у разі порушення Клієнтом Клубу діючих Правил або умов Договору, та/або обмежити доступ до Клубу на розсуд адміністрації Клубу.
7.1.5. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил, сповістивши про це Клієнтів Клубу за допомогою розміщення відповідної інформації на рецепції Клубу. У разі не надходження від Клієнта Клубу заперечень за зміненими Правилами Клубу до їх введення в дію, Клуб вважає, що Клієнт Клубу згоден із змінами, і вони стають обов’язковими для виконання і дотримання.
7.1.6. Змінювати розклад групових занять в Клубі.
7.1.7. Змінювати інструкторів групових програм, заявлених у розкладі.
7.1.8. Змінювати персональних тренерів та тренерів студій у разі їх хвороби, відпустки або звільнення.
7.1.9. Надавати Комплекс послуг та додаткові послуги із залученням сторонніх фахівців.
7.1.10. Клуб залишає за собою право відмовити в укладенні Договору особі, щодо якої у Клубу є достатні підстави вважати, що оформлення такого Договору може спричинити за собою зниження рівня безпеки та комфорту на території Клубу, а також обмеження прав, свобод та інтересів Членів Клубу.
7.1.11. Клуб має право відмовити в допуску в клуб Клієнта Клубу, у якого є заборгованість з оплати додаткових послуг або штрафи.
7.2. Клуб зобов’язаний:
7.2.1. Надавати якісний Комплекс послуг та додаткові послуги.
7.2.2. Вживати своєчасних заходів щодо попередження та регулювання питань, пов’язаних з недостатнім рівнем якості наданих послуг.
7.2.3. Своєчасно інформувати Клієнта Клубу про зміни в структурі послуг, що надаються за Договором, та умови їх надання.
7.2.4. Забезпечувати робочий стан спортивного, сантехнічного, іншого обладнання та їх відповідність санітарним правилам і нормам.
7.2.5. Надавати Клієнту Клубу одну шафу в роздягальні для перевдягання.
7.2.6. Надати спеціально обладнані сейфи для зберігання цінних речей, розташовані в зоні рецепції, на умовах їх надання.

8. Відповідальність Сторін:
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань, встановлених Договором та даними Правилами, Клуб і Клієнт Клубу несуть відповідальність відповідно до законодавства України.
8.2. За технічні незручності, викликані проведенням сезонних, профілактичних або аварійних робіт службами комунального господарства, Клуб відповідальності не несе.
8.3. Клуб не несе відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю та/або майну Клієнта Клубу в результаті протиправних дій третіх осіб та/або, якщо причиною нанесення шкоди здоров’ю стало грубе порушення правил користування обладнанням, в т.ч. спортивним і/або правил техніки безпеки. Клуб не несе відповідальності за шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан Клієнта погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання.
8.4. Клієнт Клубу повністю приймає на себе відповідальність за своє життя, стан свого здоров’я і стан здоров’я своїх неповнолітніх (малолітніх) дітей, які відвідують Клуб разом з ним. Клуб не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я та життя Члена Клубу.
8.5. Клуб не несе відповідальність за збереження особистих та/або цінних речей Клієнта Клубу.
8.6. Клієнт Клубу несе однакову відповідальність з запрошеними ним особами (Гостями Клубу) за дотримання цих Правил, а також за заподіяну шкоду майна Клубу, у розмірі суми заподіяної шкоди. У разі неможливості виконання Гостем своєї частини зобов’язань з відшкодування шкоди, заподіяної майну Клубу, відповідальність за завдану шкоду несе Клієнт Клубу в повному обсязі.
8.7. Адміністрація Клубу не здійснює контроль і не несе відповідальності за наявність вільних місць для особистого автотранспорту Клієнтів Клубу на стоянці.
8.8. У разі порушення оплати, Клуб залишає за собою право призупинити дію Договору.
8.9. Клієнт Клубу не може розірвати договір, якщо укладення Договору було на пільгових умовах або в період акції та предпродажу. Вартість, сплачена за клубну картку, поверненню не підлягає.
7.10. В інших випадках, що не врегульовані Договором та цими Правилами, Клуб і Клієнти Клубу повинні керуватися законодавством України.

9. Комунікація Клієнтів Клубу та адміністрації Клубу. Контакти для комунікації.
9.1. Клієнти Клубу має право звернутися до адміністрації Клубу, за допомогою письмової заяви. Бланк фірмової заяви знаходиться у менеджера Клубу та заповнюється відповідно до вимог: П.І.Б. Клієнта Клубу, № Клубної Карти, дата заповнення, № контактного телефону і т.д. Адміністрація Клубу зобов’язана розглянути заяву і проінформувати Клієнта Клубу про прийняте рішення протягом 30 робочих днів з моменту надходження заяви.

10. Правила користування Комплексом послуг і додатковими послугами.
10.1. Правила користування Комплексом послуг:
10.1.1. Клуб надає Комплекс послуг Клієнтам Клубу відповідно до виду придбаного Членства. До Комплексу послуг належать послуги, що входять у вартість Клубної Карти та зазначені в Договорі.
10.1.2. Термін дії Комплексу послуг відповідає типу придбаної Клубної карти.
10.2. Правила користування додатковими/індивідуальними послугами:
10.2.1. До додаткових/індивідуальним послуг відносяться: персональні тренування, консультації фахівців, комерційні секції/студії і т.д., масажні послуги та ін. Повний перелік додаткових/індивідуальних послуг знаходиться на рецепції і/або у відділі продажів Клубу.
10.2.2. Попередня оплата є необхідною умовою для надання послуг спеціалістом Клубу Клієнту Клубу.
10.2.3. Попередній запис на додаткові/індивідуальні послуги клієнт здійснює особисто. Запис фіксується в бланку встановленого зразка на рецепції Клубу.
10.2.4. Клієнт Клубу має право відмовитися від надання послуги, попередивши про це Клуб не пізніше, ніж за 3 годин. Повідомити про відмову необхідно свого фахівця або адміністратору Клубу. Якщо Клієнт Клубу повідомить про скасування менш ніж за 3 годин, то Клуб має право стягнути з Клієнта Клубу компенсацію у розмірі вартості послуги. У цьому випадку стягнення компенсації проводиться за рахунок отриманої від Клієнта Клубу оплати за надання послуг.
10.2.5. Терміни дії послуг:
– «1 послуга » діє на день покупки.
– Кліп-карта на «5 послуг» діє протягом 30 днів з моменту підписання дод. угоди або активації клубної картки.
– Кліп-карта на «10 послуг» діє протягом 60 днів з моменту підписання дод. угоди або активації клубної карти.
– Кліп-карта на «30 послуг» діє протягом 120 днів з моменту підписання дод. угоди або активації клубної карти. В карту включено 1 форс-мажор.
– Кліп-карта на «50 послуг» діє протягом 150 днів з моменту підписання дод. угоди або активації клубної карти. В карту включено 2 форс-мажори.
10.2.6. По закінченні терміну дії кліп-карти або строку дії Договору, за умови не продовження Договору, так само як дострокового розірвання Договору або його переоформлення на іншу особу, оплачені послуги анулюються, тобто послуги вважаються наданими.
10.2.7. Клуб зобов’язується забезпечити заміну персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора. У разі відмови Клієнта Клубу від надання Клубом заміни персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора, в індивідуальному порядку розглядається заява Клієнта про продовження терміну дії кліп-карти, якщо це не суперечить терміну дії Договору та вказаним у п.10.2.6 даних Правил Клубу.

11. Правила відвідування тренажерного залу:
11.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.
11.2. При першому відвідуванні тренажерного залу, Клієнт Клубу повинен пройти пробне персональне тренування.
11.3. Клієнт Клубу повинен дотримуватися техніки безпеки і правила експлуатації тренажерів.
11.4. Відвідування тренажерного залу можливе тільки у змінному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначених для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закритим. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажана наявність рушника.
11.5. Щоб уникнути отримання травм, Клієнт Клубу повинен дотримуватися основні принципи побудови тренування, інформацію про які він отримав при проходженні пробного персонального тренування. При необхідності Клієнт Клубу може звернутися за допомогою до інструкторів Клубу.
11.6. Після виконання вправи, Клієнту Клубу необхідно прибрати за собою обладнання і предмети особистого користування.
11.7. ЗАБОРОНЕНО залишати грифи, гантелі й інші вільні ваги з упором на стіни, дзеркала, та інші конструкції. Необхідно повертати обладнання в спеціально відведені для цього місця. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або псування використовуваного обладнання, інвентарю, а також псування майна Клубу.
11.8. ЗАБОРОНЕНО пересувати тренажери і кидати інвентар на підлогу, оскільки це веде до псування покриття і підвищує рівень шуму.
11.9. Для безпеки Клієнта Клубу, вправи з максимальними вагами в тренажерному залі рекомендується виконувати з інструктором або з досвідченим партнером.
11.10. ЗАБОРОНЕНО використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканів), а також скляних ємностей.
11.11. Щоб уникнути нещасних випадків, присутність дітей молодших 14 років в тренажерному залі ЗАБОРОНЕНО.
11.12. Діти старше 14 років можуть займатися в Клубі в присутності персонального тренера, батьків або самостійно, відповідно до розкладу роботи Клубу, за наявності письмової заяви від батьків або законних представників. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу, при цьому на дітей поширюються всі правила і документи, що регламентують роботу Клубу.
11.13. Інструктор має право перервати тренування, що проводиться одним з батьків з порушенням норм безпеки і завдає шкоди неповнолітній дитині.
11.14. Клієнти Клубу несуть матеріальну відповідальність за псування і втрату спортивного інвентарю. У разі поломки спортивного інвентарю, Клієнти Клубу зобов’язані повідомити про це черговому інструкторові.
11.15. Будь-який з тренажерів може бути обмежений для користування в будь-який момент (ремонт, профілактичні роботи). У разі поломки тренажера, Клієнт Клубу повинен повідомити про це черговому інструкторові. Самостійне усунення поломок ЗАБОРОНЕНО.
11.16. Використовувати магнезію (білий порошок або розчин, що являє собою окис магнію або сіль магнію і призначений для підсушування рук і, як наслідок, збільшення надійності хвата) і крейду ЗАБОРОНЕНО.
11.17. Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати.

12. Правила відвідування залу групових програм:
12.1. З метою забезпечення безпеки та профілактики травм при заняттях, Клієнту Клубу рекомендується пройти медичне обстеження. Пам’ятайте, що Клієнт Клубу несе персональну відповідальність за своє здоров’я і звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за потенційні травми і/або нещасні випадки на території Клубу. Без дозволу лікаря-спеціаліста на здійснення фізичних навантажень, Клієнт Клубу займається на свій ризик.
12.2. Щоб уникнути травм, рекомендується відвідування занять, які відповідають індивідуальному рівню підготовки Клієнта.
12.3. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни в розклад вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.
12.4. У разі запізнення на заняття більш ніж на 10 хвилин Клієнта, щоб уникнути травм інструктор має право не допустити Клієнта.
12.5. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.
12.6. Відвідування зали групових програм можливе тільки у змінному спортивному одязі та взутті (кросівках), призначених для занять фітнесом. Змінне взуття повинно бути чистим (без піску і бруду на протекторі підошви) і обов’язково закритим. Під час тренувань верхня частина тіла повинна бути закрита і бажано наявність рушника.
12.7. На групових заняттях не дозволено використовувати власну хореографію і вільні ваги без дозволу інструктора.
12.8. Клієнти Клубу зобов’язані прибирати за собою після занять обладнання та предмети особистого користування.
12.9. ЗАБОРОНЕНО відвідування залу групових програм дітям, які не досягли віку 14 років.
12.10. ЗАБОРОНЕНО присутність дітей в залі групових програм під час проведення групових занять.
12.11. ЗАБОРОНЕНО використання мобільних телефонів під час групових занять.
12.12. ЗАБОРОНЕНО в залах групових програм використання відкритих ємностей для води (у тому числі пластикових стаканів), а також скляних ємностей.
12.13. Послуги по персональному тренуванню і авторським заняттям надаються тільки після попередньої оплати.
12.14. Самостійні заняття в залах групових програм можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових класів, зазначених у розкладі, і попереднього резервування на персональний тренінг.
12.15. Для забезпечення комфорту для клієнтів, запис на групові заняття відбувається за день або в день його проведення.
12.16. Бронювання місця за зайнятті, шляхом попереднього запису знімається за 10 хв.до його початку.

13. Правила відвідування фінської сауни, процедурної лазні та турецької лазні «Хамам»:
13.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням фінської, процедурної та турецької лазні «Хамам» обов’язкове прийняття душу.
13.2. Заборонено заходити в лазню у взутті.
13.3. При відвідуванні фінської, процедурної та турецької лазні «Хамам» забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.
13.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в лазню.
13.5. Прийом їжі на території роздягалень, фінської, процедурної та турецької лазні «Хамам» ЗАБОРОНЕНО.
13.6. Відвідування фінської , процедурної та турецької лазні «Хамам» в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння ЗАБОРОНЕНО.
13.7. Лазня знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:30 до 22:30, сб., нд та святкові дні- з 09:30 до 21:30. Максимальна температура у фінській лазні складає 80-105Сº,в процедурній лазні 80 Сº в турецькій лазні «Хамам» 40-60 Сº.
13.8. Під час знаходження в лазні слід уникати зіткнення з поверхнею кам’янки – це може викликати сильні опіки.
13.9. Забороняється накривати кам’янку сторонніми предметами- це може призвести до пожежі.
13.10. Забороняється в лазні лити у відсік для каменів воду і ароматизатори.
13.11. Заборонено заносити пластикові стакани і пляшки у лазню.
13.12. З метою гігієни, рекомендується в лазні стелити рушник на лаву.
13.13. Заборонено залишати дітей в лазні без нагляду батьків.
13.14. Увага! Занадто довге перебування в лазні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.
13.15. Заборонено у лазнях знаходитись в оголеному вигляді! Наявність купальника у жінок та плавок у чоловіків обов”язкове!!!

14. Правила відвідування Басейну:
14.1. Відвідувачі басейну повинні дотримуватися загальних правил гігієни.
14.2. Перед початком занять (тренувань) в басейні необхідно: прийняти душ, переодягнутися в одяг для купання (купальник для жінок, спортивні плавки для чоловіків), одягнути шапочку для плавання, яка використовується протягом всього часу занять (тренувань). Протягом відвідування і перебування на території зони відпочинку біля басейну клієнту рекомендується бути одягненим в халат.
14.3. Температурний режим води в басейні 26-28 Сº з можливим відхиленням 2 Сº. Температура повітря в басейні 26-29 Сº з можливим відхиленням 2 Сº.
14.4. Для забезпечення безпеки Клієнтів Клубу, Клуб рекомендує пройти стартове тренування в департаменті водних програм.
14.5. Під час плавання в басейні необхідно пересуватися ближче до правої сторони доріжки, створюючи, таким чином, правосторонній рух.
14.6. Максимальна кількість плавців на одній доріжці не повинна перевищувати 8 чоловік одночасно.
14.6.1 Максимальна кількість відвідувачів гідромасажного басейну в клубі Абрикосова 3Б не повинна перевищувати 8 чоловік одночасно.
14.7. Крім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, договором та доповненнями до нього, на території аква-зони забороняється вчинення таких дій:
14.7.1. заборонено перебувати в душових приміщеннях і на території басейну в верхньому одязі і вуличного взутті;
14.7.2. бігати по території басейну;
14.7.3. використовувати басейн після сауни, заздалегідь не прийнявши душ;
14.7.4. перебувати на території басейну оголеним;
14.7.5. стрибати з бортиків або тумбочок басейну без дозволу тренера;
14.7.6. лежати на шезлонгах без рушника;
14.7.7. плавати на доріжці, де проходить групове заняття або персональна тренеровка з тренером;
14.7.8. самостійно брати інвентар зі стелажів, а також використовувати спеціальне обладнання без дозволу інструктора;
14.7.9. під час плавання в басейні заборонено висіти на розділових доріжках;
14.7.10. використовувати на території басейну косметичні засоби та засоби особистої гігієни зі стійким і/або різким запахом;
14.7.11. резервувати місця в зоні відпочинку, залишаючи на них рушники або інші особисті речі;
14.7.12. проводити відео- або фотозйомку без дозволу адміністрації Клубу;
14.7.13. здійснювати святкові зустрічі на території басейну без дозволу адміністрації Клубу;
14.7.14. розпивати спиртні напої і палити;
14.7.15. вживати їжу і напої в гідромасажних ваннах, аква-термальних зонах і на території аква-зони (басейну);
14.7.16. перебувати на території басейну в нетверезому стані;
14.7.17. подавати фіктивні сигнали надзвичайних ситуацій;
14.7.18. здійснювати дії, які можуть заважати іншим відвідувачам Клубу або будуть загрожувати їх життю, здоров’ю та майну.
14.8. У зону басейну заборонено приносити скляний посуд.
14.9. В цілях безпеки Клієнтів Клубу, Клуб за внутрішнім затвердженим графіком проводить на території басейну ремонтні роботи та санітарну обробку, в тому числі і позапланову. Заняття в басейні можуть бути обмежені у зв’язку з необхідністю проведення даних робіт.
14.10. Не дозволяється бігати, стрибати з тумбочок і здійснювати інші дії, які можуть перешкодити плаваючим.
14.11. Дитячий басейн (0-3) можуть відвідувати тільки діти до трьох років після надання батьками або уповноваженою особою відповідної довідки від лікаря. Довідку необхідно залишити черговому інструкторові або інструктору, який проводить заняття.
14.12. Вільне перебування дорослих в дитячому басейні суворо заборонено!
14.13. Для дітей від 7 до 15 років включно можливість відвідування великого плавального басейну дозволяється в разі:
– проведення персонального тренування ;
– при проведенні групових занять, згідно розкладу та вікової категорії дитини.
14.14. Діти з 0-3 років можуть відвідувати дитячий басейн лише з персональним тренером, оплата згідно прейскуранту. В клубі на вул. Лесі Українки 12 дозволено одночасне перебування тільки однієї дитини з одним персональним тренером , в клубі на вул. Абрикосова 3Б дозволено одночасне тренування чотирьох дітей з їх персональними тренерами
14.15. Діти з 3-6 років можуть відвідувати дитячий басейн лише з персональним тренером та з письмової згоди батьків, оплата згідно прейскуранту.
14.16. Діти з 07-11 років можуть відвідувати басейн виключно за розкладом групових занять, а також з персональним тренером, оплата згідно прейскуранту.
14.17. Діти з 12-15 років можуть відвідувати басейн виключно за розкладом групових занять, а також з персональним тренером, оплата згідно прейскуранту.
14.18. Перебування дітей з 0-7 років в гідромасажній ванні суворо заборонено.
14.19. Якщо дитина з 7-15 років не вміє триматися на воді, та/або плавати тренер має право відмовити у відвідуванні басейну.
14.20. Час роботи басейнів з 7-00 до 22.45 – в будні дні, у вихідні з 9-00 до 21.45.

15. Правила відвідування групових програм в басейні:
15.1. Групові заняття проводяться за затвердженим розкладом.
Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.
15.2. Якщо Клієнт Клубу запізнився на заняття більш, ніж на 10 хв., інструктор має право не допустити Клієнта, так як це небезпечно для його здоров’я.
15.3. Під час проведення групових занять зона для плавання обмежується розділової доріжкою.
15.4. Максимальна кількість відвідувачів групових програм в басейні не повинна перевищувати 8 чоловік.
15.5. При виникненні позаштатних та/або надзвичайних ситуацій, Клієнти Клубу зобов’язані беззаперечно виконувати вказівки інструктора, медичного персоналу.

16. Правила відвідування інфрачервоної сауни:
16.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням інфрачервоної сауни обов’язкове прийняття душу.
16.2. Дозволяється заходити в сауну лише у чистому змінному або одноразовому взутті.
16.3. При відвідуванні забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.
16.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в сауну.
16.5. Прийом їжі на території роздягальні, сауни ЗАБОРОНЕНО.
16.6. Відвідування сауни в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння ЗАБОРОНЕНО.
16.7. Сауна знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:30 до 22:30, сб., нд. та святкові дні- з 09:30 до 21:30. Максимальна температура у сауні складає 45Сº.
16.8. Заборонено заносити пластикові стакани і пляшки в сауну.
16.9. Обов’язково потрібно в сауні стелити рушник на лаву.
16.11. Заборонено залишати дітей в сауні без нагляду батьків.
16.12. Увага! Занадто довге перебування в сауні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.
16.13. Заборонено у сауні знаходитись в оголеному вигляді! Наявність купальника у жінок та плавок у чоловіків обов’язкова!

17. Правила відвідування сауни емоцій
17.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням сауни емоцій обов’язкове прийняття душу.
17.2. Дозволяється заходити в сауну лише у чистому змінному або одноразовому взутті.
17.3. При відвідуванні забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.
17.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в сауну.
17.5. Прийом їжі на території роздягальні, сауни ЗАБОРОНЕНО.
17.6. Відвідування сауни в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння ЗАБОРОНЕНО.
17.7. Сауна знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:30 до 22:30, сб., нд. та святкові дні- з 09:30 до 21:30. Максимальна температура у сауні складає 110Сº при вологості повітря 15%.
17.8. Заборонено заносити пластикові стакани і пляшки в сауну.
17.9. Обов’язково потрібно в сауні стелити рушник на лаву.
17.11. Заборонено залишати дітей в сауні без нагляду батьків.
17.12. Увага! Занадто довге перебування в сауні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.
17.13. Заборонено у сауні знаходитись в оголеному вигляді! Наявність купальника у жінок та плавок у чоловіків обов’язкова!

18. Правила відвідування старослов’янської сауни
18.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням старослов’янської сауни обов’язкове прийняття душу.
18.2. Дозволяється заходити в сауну лише у чистому змінному або одноразовому взутті.
18.3. При відвідуванні забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними ароматами, масками, скрабами та іншими косметичними засобами.
18.4. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати/тримати відкритими двері в сауну.
18.5. Прийом їжі на території роздягальні, сауни ЗАБОРОНЕНО.
18.6. Відвідування сауни в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння ЗАБОРОНЕНО.
18.7. Сауна знаходиться в робочому стані: пн.-пт. з 07:30 до 22:30, сб., нд. та святкові дні- з 09:30 до 21:30. Максимальна температура у сауні складає Сº.
18.8. Заборонено заносити пластикові стакани і пляшки в сауну.
18.9. Обов’язково потрібно в сауні стелити рушник на лаву.
18.11. Заборонено залишати дітей в сауні без нагляду батьків.
18.12. Увага! Занадто довге перебування в сауні викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.
18.13. Заборонено у сауні знаходитись в оголеному вигляді! Наявність купальника у жінок та плавок у чоловіків обов’язкова!

19. Форс мажорні обставини:
19.1. Жодна із Сторін не буде нести відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких своїх зобов’язань, якщо невиконання буде прямим наслідком обставин непереборного (форс-мажорного) характеру, що знаходяться поза контролем Сторін, що виникли після укладення Договору.
19.2. Форс-мажорними обставинами за Договором є: військові дії, страйки, пожежі, повені, землетруси, вимкнення світла,води та інше.
19.3. При цьому термін виконання зобов’язань за Договором відповідно відсувається на час дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим договором, про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин негайно, у письмовій формі, повідомить іншу Сторону. Якщо неможливість повного або часткового виконання зобов’язань буде існувати понад 3 місяців, Виконавець має право розірвати Договір повністю або частково без обов’язку по відшкодуванню можливих збитків (в тому числі витрат) Замовника.

20. Правила відвідування Клубу супроводжуючими особами:
20.1. Супроводжуючі особи, що не мають Клубної карти, не допускаються до відвідування Клубу. Зоною очікування для них є зона рецепції Клубу або фреш бар Клубу.

21. Положення щодо захисту персональних даних:
21.1. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива передача одна одній персональних даних своїх представників-субєктів персональних даних(фізичних осіб).
21.2. Сторони зобов’язуються належним чином виконувати вимоги Закону України «Про захист персональних даних», зокрема, зобов’язуються здійснити всі необхідні організаційні та технічні заходи для належного захисту отриманих від іншої Сторони персональних даних представників.

22. Кінцеві положення:
22.1. Клуб має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до чинних Правил Клубу. Нові Правила замінюють попередні, про що Клуб інформує Членів Клубу за 3 (три) дні до вступу їх у дію, шляхом розміщення на рецепції Клубу. Клієнт Клубу має право оскаржити зміни, до їх вступу в дію, якщо заперечень не надійшло, Клуб вважає, що Клієнт Клубу згоден зі змінами.
22.2. Адміністрація Клубу має право в односторонньому порядку вносити доповнення до комплексу послуг, які входять у Клубні Карти.
22.3. У разі заподіяння Клієнтом Клубу збитків або псування майна Клубу, такий збиток підлягає відшкодуванню Клієнтом Клубу протягом 7 (семи) календарних днів.
22.4. При перериванні Членства, у разі порушення цих Правил, оплата за невикористаний час не повертається.
22.5. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між сторонами за цими Правилами, вирішуються шляхом переговорів між Клубом та Клієнтом Клубу. Розбіжності, з яких сторони не досягли домовленості, підлягають розгляду в судових органах за місцем знаходження Клубу.
22.6. Все, що не врегульовано положеннями даних Правил, регулюється законодавством України.
22.7. Правила клубу складаються з 22.7 пунктів на 12 сторінках.

Бажаємо Вам спортивних успіхів та приємного відпочинку!